(Slovenský) “Siedme kolo (fotovoltické) bolo úspešné a rýchle” (autor P. Šimon)