AMPER 2017, veľtrh, Brno
21.03.2017 - 24.03.2017

25. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZÁCIE,
KOMUNIKÁCIE, OSVETLENIA A ZABEZPEČENIA

amper-2017