Konferencia ALER, Bobrovec
05.10.2016 - 07.10.2016

INŠTITÚT AURELA STODOLU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ

12. ročník vedecko-odbornej medzinárodnej konferenci

                                           ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

                                           ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES