Medzinárodný zraz vozidiel na elektrický pohon, Bojnice, SK
19.09.2016

e-mobily Bojnice