SARIO: Slovenská kooperačná burza 2016, Bratislava
03.11.2016

TOP téma 10. ročníka: automobilový priemysel

Slovenská kooperačná burza je medzinárodné podujatie zamerané
na bilaterálne rozhovory firiem, na prezentáciu subkontraktačných
ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na
vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a možnosti
investícií, najmä v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva,
energetiky, informačných a komunikačných technológií.

Miesto:  Hotel Bratislava, Bratislava

registrácia: 6. júna – 17. októbra 2016

Organizátor a podrobnosti: 

sario-logo-SVK