TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2017 (medzinárodná vedecká konferencia, Šamorín – Čilistov, SR)
20.09.2017 - 22.09.2017

Motto 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2017:

“ENVIRONMENTÁLNE MYSLENIE PRE MOBILITU BUDÚCNOSTI”

Miesto: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov, SR

ZAMERANIE, ORGANIZAČNÉ POKYNY, KONTAKTY