VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE 2017 – veľtrh, konferencia, kooperačné podujatie – BRNO
28.02.2017 - 02.03.2017

Viac

Sprievodná akcia veľtrhu VEDA-VÝSKUM-INOVÁCIE, ktorý je interdisciplinárnou platformou prepájajúcou vedeckú a výskumnú sféru s podnikateľským prostredím. Poskytuje príležitosť školám, firmám, výskumníkom a vedeckým tímom fyzicky prezentovať výstupy svojej práce odbornej a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa budú prezentovať predovšetkým inovačné firmy, vedecko-technické parky a centrá, vedecké tímy, samostatní výskumníci, vysoké školy, inštitúcie, ďalšie organizácie a spoločnosti, bez ktorých by výskum, vývoj, inovácie a ich zavedenie do praxe nebolo možné. Aplikátori výsledkov VaV tu predstavia zavedenie inovácií v praxi a budú mať možnosť získať námety a partnerov pre svoje ďalšie projekty. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ich činností a s ukončenými, pravé prebiehajúcimi, alebo plánovanými projektmi.

Registrácia:

  • Poplatok: bezplatne
  • Termín uzávierky: 26. február 2017
  • Ako sa zúčastniť:
  1. vyplniť na stránke https://www.b2match.eu/p4i2017/registration registračný formulár s údajmi o firme
  2. vyberať si z katalógu firmy na bilaterálne rokovania. Zároveň si zahraničné firmy môžu vyžiadať na rokovanie vašu firmu
  3. na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdrží mailom a kde sa dozvie čas a počet rokovaní