Česi získali 23 ERC grantov, Slováci jeden

Sorry, obsah nieje dostupný v Angličtina (Americká).