Financujú čistejšiu dopravu, z krajín najmä Čínu. Zeleným dlhopisom sa darí