Podnikateľská misia do Slovinska – registrácia do 23. 9. 2016