Ako znížiť emisie v doprave? Elektrinou, biopalivami aj hydrogénom. Pre zníženie exhalátov z dopravy musia viac spolupracovať sektory elektromobility a obnoviteľných energií.