Procesy zmeny v energetike začínajú hýbať štátnym aparátom