Šiesty výročný seminár SAPI naberie európske rozmery (zdroj: www.energiaweb.sk)