Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – ÚRSO neprekvapil: na seminár SAPI napriek prísľubom neprišiel. (zdroj: energiaweb.sk)