Najzelenejšie stavby za rok 2016 vyhodnotené – cena Visio 2020