Vzájomná podpora Slovenska a Izraela vo výskume a vývoji