Ak domácnosť nezískala poukážky, nech sa informuje priamo v SIEA

Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov. Tí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky, vybavia za nich. Prax však ukázala, že zhotovitelia v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby problémy riešili priamo v konzultačných a poradenských centrách SIEA.

Podrobnosti.