Tretie kolo Zelenej domácnostiam v septembri 2016 iba pre mimobratislavské kraje