Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

Sorry, obsah nieje dostupný v Angličtina (Americká).