Benefity členov KUVOZE

Vážení priaznivci obnoviteľných zdrojov energie,

ponúkame Vám možnosť stať sa členom Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie KUVOZE, ktorá je dobrovoľným nezávislým odborným združením právnických a fyzických osôb, nie je založená za účelom dosahovania zisku a vyvíja aktivity smerujúce k ochrane práv svojich členov za účelom lepšieho presadzovania ich záujmov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií – OZE.

Medzi benefity členstva v KUVOZE patria možnosti:

Ako členovia KUVOZE sa môžete podieľať na

 • činnosti jednotlivých sekcií komory
 • spoločnom postupe pri rokovaniach o podpore a presadzovaní legislatívy v oblasti OZE
 • príprave materiálov pre ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy
 • tvorbe portálu www.kuvoze.sk
 • domácich a zahraničných projektoch KUVOZE, vrátane výskumných a vývojových

Ako členovia KUVOZE môžete získať a využívať

 • informačný servis poskytovaný členom komory
 • možnosť bezplatnej prezentácie na podujatiach usporadúvaných komorou
 • zľavy za uverejnenie reklamy na www.kuvoze.sk, v propagačných materiáloch komory
  a odborných publikáciach vydaných komorou
 • spoločné prezentačné plochy na veľtrhoch, výstavách, seminároch  a konferenciách
 • odborné zázemie a medzinárodné kontakty komory
 • možnosť rozšírenia Vášho portfólia odborných a obchodných partnerov

Členom komory sa môžete stať vyplnením prihlášky a jej zaslaním na info@kuvoze.sk alebo na poštovú adresu KUVOZE.

Prihláška fyzická osoba         (na stiahnutie)

Prihláška právnická osoba   (na stiahnutie)