Štruktúra KUVOZE

Prezídium Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE

Ing. Pavel ŠIMON, CSc.  –  prezident 

Ing. Pavel GOMBÍK, CSc.  –  viceprezident

Ing. Dušan JELEŇ  –  viceprezident

 

Odborné sekcie 

Sekcia E – mobility
gestor: Dr. h. c. prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.

Sekcia slnečnej energie
gestor: Ing. Martin LAHKÝ 

Sekcia biomasy, bioplynu a biometánu
gestor: Ing. Dušan JELEŇ

Sekcia vodnej energie
gestor: prof. Ing. Peter DUŠIČKA, PhD.

Sekcia geotermálnej energie
gestor: prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.

Sekcia veternej energie
gestor: Ing. Peter ŠNAJDÁR

Sekcia akumulácie energie
gestor: Ing. Michal ŠAŠTINSKÝ, MBA

Sekcia transformácií a úspory energie
gestor: prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

 

Organizačné sekcie

Sekcia pre medzinárodné vzťahy
gestor: Ing. Pavel ŠIMON, CSc.

Sekcia vnútornej správy
gestor: Ing. Pavol  FEDORKOVIČ

 

 

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!