Kontakt

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE

GPS súradnice: 48.199293, 17.139063

Jozefa Hagaru  9

831 51 Bratislava
Slovenská republika

Bratislava:

tel.: +421 917 714 678

——————

info@kuvoze.sk

www.kuvoze.sk

——————

IČO: 42 181 186; DIČ: 2023114676

nie je platca DPH

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu:

IBAN:  SK30 1100 0000 0029 2185 0260 (2921850260/1100)

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE je zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Evidencii občianskych združení, číslo spisu: VVS/1-900/90-36200-1.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!