Kontakt

Komora užívateľov a výrobcov 
obnoviteľných zdrojov 
energie – KUVOZE

GPS súradnice: 48.1995632,17.140082500000062

Jozefa Hagaru  9

831 51 Bratislava
Slovenská republika

Bratislava:

tel.: +421 908 291 557 

Košice:

tel.: +421 911 907 881

——————

info@kuvoze.sk

www.kuvoze.sk

——————

IČO: 42 181 186
DIČ: 2023114676

nie je platca DPH

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu:

IBAN:  SK30 1100 0000 0029 2185 0260
(2921850260/1100)

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE je zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Evidencii občianskych združení, číslo spisu: VVS/1-900/90-36200-1.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!