Medzinárodná vedecko-odborná konferencia 

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

Konferencia 16. a 17. septembra 2021

16. ročník

Registrácia

Horský hotel Mních***
Bobrovec 909, 032 21 Liptovský Mikuláš, Slovensko

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je IAS-Logo.png

Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši,
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Žilinská univerzita v Žiline