[:sk]Štruktúra KUVOZE[:en]Board of KUVOZE[:]

[:sk]

Prezídium Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE

Ing. Pavel ŠIMON, CSc.  –  prezident 

Ing. Pavel GOMBÍK, CSc.  –  viceprezident

Ing. Dušan JELEŇ  –  viceprezident

 

Odborné sekcie 

Sekcia E – mobility
gestor: Dr. h. c. prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.

Sekcia slnečnej energie
gestor: Ing. Martin LAHKÝ 

Sekcia biomasy, bioplynu a biometánu
gestor: Ing. Dušan JELEŇ

Sekcia vodnej energie
gestor: prof. Ing. Peter DUŠIČKA, PhD.

Sekcia geotermálnej energie
gestor: prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.

Sekcia veternej energie
gestor: Ing. Peter ŠNAJDÁR

Sekcia akumulácie energie
gestor: Ing. Michal ŠAŠTINSKÝ, MBA

Sekcia transformácií a úspory energie
gestor: prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

 

Organizačné sekcie

Sekcia pre medzinárodné vzťahy
gestor: Ing. Pavel ŠIMON, CSc.

Sekcia vnútornej správy
gestor: Ing. Pavol  FEDORKOVIČ

 

 [:en]

Presidium Chamber of end-users and producers of renewable energy sources – KUVOZE

Ing. Pavel ŠIMON, CSc.  –  prezident 

Ing. Pavel GOMBÍK, CSc.  –  viceprezident

Ing. Dušan JELEŇ  –  viceprezident

Expert section

E – mobility
head of section: Dr. h. c. prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.

Solar energy
head of section: Ing. Martin LAHKÝ 

Biomass, Biogas and Biomethan
head of section: Ing. Dušan JELEŇ

Water energy
head of section: prof. Ing. Peter DUŠIČKA, PhD.

Geothermal energy
head of section: prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.

Wind energy
head of section: Ing. Peter ŠNAJDÁR

Energy storage
head of section: Ing. Michal ŠAŠTINSKÝ, MBA

Transformation and energy saving
head of section: prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

Organizational section

International affairs
head of section: Ing. Pavel ŠIMON, CSc.

Internal administration
head of section: Ing. Pavol  FEDORKOVIČ[:]