V utorok 15. 9. 2020 nás navždy opustil spoluzakladateľ a dlhoročný prezident komory Pavol Gombík.

Paľa Gombíka som osobne poznal krátko po tom, čo založil Komoru užívateľov a výrobcov OZE. V priebehu ďalších rokov sme sa stali dobrí priatelia. Paľo bol predobrazom klasického džentlmena z prvej republiky. Vždy pokojný a rozprával slušne aj v vypätých situáciách.

Vďaka nemu a jeho aktivite bola komora spoluorganizátorom, účastníkom a propagátorom viacerých podujatí okolo rozvíja OZE. Pomáhal prenášať medzinárodné skúsenosti aj vďaka tomu že sa komora stala členom Európskej federácie OZE.

I napriek zaslúženému dôchodcov akému veku bol stále vysoko aktívny. Bohužiaľ jeho plány v oblasti vodíka a OZE už budú musieť organizovať iní.

Česť jeho pamiatke

Od kuvoze