[:sk]

Vážené dámy, vážení páni,
Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. 
24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP 2018 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov
 
Záštitu nad konferenciou prevzali
minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer
Podrobnosti a prihlásenie na webe konferencie: top-conference.sk

TOP 2018 19. – 21. 9. 2018

Miesto konania konferencie Hotel PANORAMA RESORT**** je situovaný v ideálnej lokalite Štrbského Plesa, ktorá umožňuje nádherné výhľady na končiare Vysokých Tatier ako aj výhľady do doliny od Popradu až po Nízke Tatry a tiež na skok od obchodov, zubačky, električky či ski busu.[:]

Od kuvoze