[:sk]odborná konferencia Povinnosti prevádzkovateľa BPS

Hotel Dixon v Banskej Bystrici

 

PODROBNOSTI A REGISTRÁCIA 

 

Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD.

predseda

Slovenská bioplynová asociácia

R. Štefánika 38

927 01 Šaľa

0918 062 551

www.sba-sk.sk[:]

Od kuvoze