[:sk]

Akcia v rámci kampanelogo Solárne dni 2016

Európa dosiahla významný míľnik vo využívaní fotovoltiky, keď celková kapacita inštalovaných zdrojov dovŕšila 100 GW.

V roku 2005 boli inštalované zdroje s výkonom 3 GW a slnečná energia sa považovala len za doplnkový alternatívny zdroj. V priebehu dekády objem fotovoltických zdrojov v EÚ narástol 30-násobne, takže dnes už ide o pevnú súčasť európskeho energetického systému.

„Trend v Európe je jasný a verím, že si budeme brať príklad zo západných krajín a že podobný vývoj nastane aj na Slovensku. Je očividné, že záujem verejnosti o tento druh energie narastá aj vďaka kampaniam, ako sú Európske solárne dni,“ hovorí Zuzana Furmanczuk, riaditeľka Slovenskej organizácie pre obnoviteľné zdroje energie (SK REA), ktorá Európske solárne dni organizuje.

P1010347

Toto podujatie sa začalo v roku 2002 v troch európskych štátoch, dnes sa doňho zapája 15 krajín EÚ, pričom Slovensko sa ich zúčastňuje už šiesty rok.

„Počet organizátorov, ktorí sa na Európskych solárnych dňoch zúčastňujú, je z roka na rok vyšší. Teší ma, že sa zapájajú aj školy, pretože deti nemajú predsudky a jednoducho sa tešia z toho, ako slnečná energia funguje. Tvrdíme, že by sa téma obnoviteľných energii mala dostať už do osnov na základných školách, dokonca by povedomie o nej mohli získať už deti v predškolskom veku,“ dodáva Zuzana Furmanczuk. „Snažíme sa tiež formou takýchto kampaní zvýšiť povedomie o využívaní solárnej energie, vyzdvihnúť jej výhody, motivovať verejnosť a domácnosti a napomáhať zmene užívateľského správania.“

P1010350

Spoluorganizátorom Európskych solárnych dní je už šiesty rok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

„K väčšiemu reálnemu využívaniu slnečnej energie smeruje napríklad program Zelená domácnostiam, ktorý sa spustil minulý rok a umožňuje občanom získať príspevok z eurofondov na vlastný obnoviteľný zdroj energie, teda aj na fotovoltický panel,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka SAPI Veronika Galeková. Už v lete by sa malo spustiť druhé kolo tohto programu.

„Radi by sme však upozornili, že vďaka technologickému pokroku sa aj na Slovensku oplatí využívať slnečnú energiu aj bez dotácie a bez príspevku. Je to ekonomicky zaujímavé pre každého,“ hovorí Veronika Galeková. „Na povrch Slovenska dopadá 200-krát viac slnečného žiarenia, než je jeho celková energetická spotreba, takže je zrejmé, že slnečnej energie je pre všetkých dosť a že sa jej intenzívnejšie využívanie oplatí.“

Pre porovnanie, na Slovensku vlastný fotovoltický zdroj len cca 1500 domov a celková kapacita zdrojov slnečnej energie predsatvuje 550 MW. Znamená to, že podiel Slovenska je asi 0,5 percenta (pre porovnanie, podiel obyvateľov SR v EÚ je 1 percento).

P1010349

Významnou súčasťou využívania obnoviteľných zdrojov energie sú elektromobily.

„Elektromobilitu vnímame ako nevyhnutný krok, ktorým by sa mal uberať automobilový priemysel už aj vzhľadom na potrebu znižovať objem emisií,“ hovorí Matúš Stankovič z Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie. „Rokovali sme so Združením automobilového priemyslu a naša komora bude vyvíjať snahu, aby sa prisľúbená podpora na rozvoj tohto odvetvia využila efektívne. Teda aby si Slovensko do roku 2020 splnilo svoj záväzok a malo dovtedy 10-tisíc prihlásených elektromobilov. Podpora na jeden elektromobil by mala dosahovať asi 4 až 5-tisíc eur.“

P1010304

Bez obnoviteľných zdrojov energie nie je možné:

  • Znížiť objem emisií a splniť záväzok z klimatickej dohody z Paríža udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 stupňov do konca storočia.
  • Uskutočniť projekt Energetickej únie, ktorý náš najvyšší predstaviteľ v EÚ, zástupca predsedu Európskej komisie Maroš Šefčovič, prirovnal k Schengenu svojim významom pre spoločný ekonomický a obchodný priestor EÚ.

Tento cieľ sa nedá dosiahnuť bez obnoviteľných zdrojov, z ktorých má do roku 2030 pochádzať najmenej 27 percent celkovej spotreby energie v EÚ.

Už dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie predstavujú nielen čistý, ale aj konkurencieschopný zdroj energie, ktorý nepotrebuje dotácie ani iné formy podpory – s výnimkou prehľadného a predvídateľného právneho a podnikateľského prostredia a rovnosti šancí.

P1010313

 [:]

Od kuvoze