[:sk]Projekt podpory malých OZE pre domácnosti (Zelená domácnostiam) sa dostal už do tretieho roku funkčnosti. Od decembra 2015 získalo podporu tisíce domácnosti v štyroch druhov zariadení – využitie Slnka na výrobu elektriny a tepla plus tepelné čerpadlá a kotle na biomasu. Po úvodných nastavovaniach, ktoré prebehli cez prvých päť kôl sa SIEA dostala pri nastavovaní ďalšej budúcnosti projektu k riešeniu, ktoré bude asi výhodné pre všetkých – zrýchlenie kôl a dynamickejšie prideľovanie prostriedkov.

SIEA pridala do cieľovej sumy nasledujúceho kola

Novým nastavením – rozdelením na elektrinu a teplo, na bratislavský a mimobratislavský región a aj častejšie výzvy prispejú k efektívnejšiemu čerpaniu. Tým sa plní základný ciel projektu – spokojní majitelia domácnosti, ktorí majú motiváciu použiť technológie s nižšou produkciou skleníkových plynov.

Dôležitý dodatok je aj, že SIEA môže dynamickejšie zaobchádzať s financiami, ktoré sa nepoužijú pri nevyčerpaných, ale vydaných, poukážkach. To je aj jeden z dôvodov, prečo v 7. kole mohli byť navýšené prostriedky. „Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá uvedená v harmonograme na rok 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok, čo sme aj aktuálne uplatnili, keď sme zvýšili alokáciu 7. kola o 200-tisíc € oproti plánovanému harmonogramu. Finančné kapacity na fotovoltické poukážky plánované až v jesenných kolách, sme presunuli už do tohto obdobia, nakoľko niektoré z vydaných poukážok neboli využité,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Nakoľko je to fotovoltické kolo pre mimobratislavský región, tak sa čerpanie dá očakávať cez väčšie množstvo zhotoviteľov. Celkovo sa nám javí súčasné nastavenie projektu dobré. A takýmto spôsobom budeme dúfam na konci roku 2018 bilancovať s nositeľom projektu veľmi pozitívne výsledky a tisíce spokojných domácností.

Predsa len, však treba zdôrazniť, že proces je síce značne jednoduchší oproti bežným eurofondom, ale i tak je potrebné si dať pozor na množstvo maličkostí. Na strane domácností aj na strane zhotoviteľov. Podrobnosti je možné čítať aj na stránke Čo sa oplatí vedieť pri fotovoltických kolách Zelenej domácnostiam.[:]

Od kuvoze