Kategória: Obnovitelné zdroje energie

[:sk]V súvislosti s nadchádzajúcim dynamickým rozvojom decentrálnych zdrojov energie a nových systémov pre akumuláciu elektriny sa pripravuje 2. ročník SMART ENERGY FÓRUM BRATISLAVA 2017. Konferencia v kongresovej sále Technopolu 30. marca 2017 je určená nielen inštalačným spoločnostiam, prevádzkovateľom fotovoltických elektrární, ale aj širokej verejnosti so záujmom o aktuálne informácie v odbore. V rámci akcie, na ktorej vystúpi 15 uznávaných odborníkov, bude dostatočný priestor aj pre diskusiu.[:]