Ako znížiť emisie v doprave? Elektrinou, biopalivami aj hydrogénom.