Prechod na zelené hospodárstvo: výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry