Rozhodnutie Ústavného súdu vo veci G-komponentu zverejnené v Zbierke zákonov