Združenia OZE proti nelegálnosti legislatívy SPOLU! (Pokračujúca reakcia na netransparentnosť a nesystémovosť zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.)