Carlos Moedas: Investície do vedy a výskumu uľahčujú zvládanie kríz. Komisár pre vedu, výskum a inováciu sa chce v budúcnosti sústrediť na odstraňovanie bariér pre dátovú ekonomiku.