Elektromobilita sú aj elektromotorky – 9 súčasných a zaujímavých motoriek s elektro pohonom