Nové technológie nestačia. Čistejšia doprava si vyžaduje nových zákazníkov.