Akumulácia energie

Lídri členských štátov EU sa zaviazali do roku 2030 znížiť emisie škodlivých plynov o 40 % v porovnaní s referenčným rokom 1990. Tento cieľ má zabezpečiť právnu istotu pre investorov do nízkouhlíkových technológií. Energetické úložiská môžu výraznou mierou napomôcť k dosiahnutiu týchto cieľov, nakoľko energia z obnoviteľných zdrojov bude hrať pri prechode na konkurencieschopnú, bezpečnú a udržateľnú energiu kľúčovú úlohu; treba pritom zabezpečiť, aby obnoviteľné zdroje energie boli stabilným prvkom energetickej sústavy a národného hospodárstva.

Energia hrá stále významnejšiu úlohu v každej časti ľudského života. Ako sa energetická rozvodná sieť mení smerom k inteligentnej energetickej infraštruktúre, dochádza k potrebe disponovať pokročilým systémom na skladovanie elektrickej energie.  Táto potreba je oveľa evidentnejšia najmä v oblastiach, kde tieto systémy uľahčujú rozvoj čistejšieho a zelenšieho spôsobu, ako dosiahnuť výrobu a distribúcie elektrickej energie.

Naše prostredie pod vplyvom  zvýšenia mobility si vyžaduje nové koncepty pre ukladanie energie. V rámci riešení trh ponúka produkty na ukladanie energie elektrickej a tepelnej energie v rozsahu od desiatok kWh až po desiatky MWh energie. Decentralizované zásobovanie energiou nadobúda na význame po celom svete, orientácia na obnoviteľné zdroje energie je zreteľná, a to predovšetkým na elektrickú energiu získavanú zo slnečného žiarenia a vetra. Tieto zdroje energie však prinášajú so sebou prvok nestability smerom k elektrickej sieti. Integrácia kolísavých obnoviteľných zdrojov energie do elektrickej rozvodnej siete vyžaduje inovatívne riešenia skladovania elektrickej energie so zámerom minimalizácie veľkých investícií do prenosovej sústavy. Efektívne a rýchlo reagujúce skladovacie kapacity sú potrebné napríklad na vyrovnanie krátkodobých výkyvov v sieti, ako aj na zabezpečenie posunu zaťaženia.

Navyše teplo a jeho prebytok je prítomné vo všetkých sférach hospodárstva a veľakrát je zbytočne ponechané ako nevyužité. Naša komora ponúka preto efektívne riešenia na uloženie tepla – či už vtedy, keď je ho prebytok a nie je potrebné, alebo – naopak vtedy, keď je teplo nutné dodať naspäť do nejakého procesu. Samozrejmým využitím je aj premena tepla na elektrickú energiu ako doplnok klasickej výroby.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!