[:sk]

Sprievodná akcia konferencie „SET Plan conference 2016 & Central European Energy Conference 2016“. Registrácia a účasť na podujatí je bezplatná.

 

Medzinárodné partnerské stretnutie Networking4Innovation v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energii, zamerane na vytváranie inovačnej, technologickej či komerčnej spolupráce. Podujatie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

ČAS A MIESTO: 30.11.2016 v Bratislave, Hotel Double Tree Hilton

V rámci sprievodných podujatí SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X máte ešte možnosť zúčastniť sa (bezplatne)  na networkingu alebo workshope (linky nižšie):

  • Energy Networking4Innovation, 30.11.2016 – partnerské podujatie zamerané na spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energií v rámci programu H2020 i mimo neho.

V súčasnosti je registrovanych viac 150 organizacii z 34 krajin.

Viac info: https://www.b2match.eu/networking2016.

  • Workshop: “Biomass for growth: potentials and challenges of bioenergy in the Danube Region“ – pre oblasť biomasy.

Viac info: https://www.b2match.eu/networking2016/pages/16963-biomass-workshop.

KONTAKT:

Ing. Nataša HURTOVÁ

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel:     + 421 2 69253 164

Mobil: + 421 917 733 512

E-mail: natasa.hurtova@cvtisr.sk

www.h2020.cvtisr.sk

 

 

 

 

 

 [:]

Od kuvoze