[:sk]

IFAT 2016 – zdroje, inovácie, riešenia

Inovačné platformy najmä v oblastiach

  • vodné hospodárstvo
  • odpadové hospodárstvo, čistiarne odpadových vôd
  • nakladanie s odpadmi a surovinami

Podrobnosti a program

[:]

Od Admin