[:sk]

Miesto konania:

AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO NITRA, Výstavná 4, Nitra

Zameranie veľtrhu:

 • Vykurovacia technika a systémy
 • Potrubia a armatúry pre vykurovanie, vodu, kanalizáciu, plyn a paru
 • Ventilačná a klimatizačná technika
 • Chladiaca technika
 • Sanitárna technika a úpravy vody
 • Meranie, riadenie a regulácia
 • Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie
 • Tepelné izolácie
 • Náradie a pomôcky
 • Profesné združenia v oblasti TZB
 • Projektovanie
 • Montáž a servis
 • Veľkoobchod a predajcovia TZB
 • Facility management
 • Dodávatelia palív a energie

 [:en]

The International trade fair for heating, ventilation, air conditioning, measuring, regulation, sanitary and environmental technology

Venue:  AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO NITRA, Výstavná 4

Nomenclature:

 • Heating Equipment and Systems
 • Piping and fittings for heating, water, sewage, gas and steam
 • Ventilation and air conditioning
 • Cooling systems
 • Sanitary Engineering and Water Treatment
 • Measurement, control and regulation
 • Renewable and alternative energy
 • Thermal isolation
 • Tools and utilities
 • Professional organizations in the field of HVAC
 • Designing
 • Installation and Service
 • Wholesale dealers and HVAC
 • Facility management
 • Supplies of fuel and power

 [:]

Od kuvoze