[:sk]

Čas: 12:30 – 15:00

Organizátor: EurActiv.sk

Miesto konania: Hotel LOFT Bratislava

Pozadie
Hoci elektromobilita je na Slovensku len v začiatkoch, jej rozvoj môžu urýchliť viaceré iniciatívy na európskej, národnej aj miestnej úrovni. Tieto iniciatívy sa týkajú regulačného rámca pre elektromobilitu, financovania vozidiel a infraštruktúry, ako aj dizajnu trhu s elektrinou.

EurActiv Stakeholder Forum bude diskusiou o opatreniach, či už plánovaných alebo realizovaných. Prinesie tiež príležitosť podeliť sa o skúsenosť z miestnej a národnej úrovne.

Na podujatí sa zídu predstavitelia súkromného i verejného sektora. Poskytne priestor pre výmenu názorov o novom smerovaní elektromobility pre zástupcov samospráv, štátu aj Európskej komisie.

Účasť v diskusii prisľúbili
Helmut Morsi
Európska komisia
Dušan Jurík
Ministerstvo hospodárstva SR
Radoslav Markuš
Západoslovenská energetika
Peter Badík
Slovenská asociácia pre elektromobilitu
GreenWay

Moderátor
Pavol Szalai
EurActiv.sk

Podujatie bude prebiehať so simultánnym tlmočením z jazykov slovenčina a angličtina.

Program
12:30 – 13:00 Registrácia a networking
13:00 – 15:00 Diskusné fórum

Prosíme, registrujte svoju účasť do 21. 11. 2016 emailom na adrese bako@euractiv.sk.

Program v tlačenej podobe (.pdf) si môžete stiahnuť na tomto linku.

Partnermi podujatia sú: SmartCity 360°, Západoslovenská energetika a Greenway [:]

Od kuvoze