[:sk]

logo Solárne dni 2016

6. ročník Európskych solárnych dní na Slovensku opäť ponúka príležitosť pre všetkých upozorniť na využiteľnosť slnečnej energie. 

Od spustenia kampane sa vyše milióna Európanov zúčastnilo na desiatkach tisíc rôznych podujatí vo viac ako 20-tich krajinách s cieľom dozvedieť sa viac o decentralizovanom a nevyčerpateľnom zdroji energie. Pozoruhodná miera účasti verejnosti na týchto podujatiach vyslala jasný signál, že ľudia sú naklonení myšlienke vo väčšej miere využívať solárnu energiu a rozmýšľajú o nutných opatreniach na spomalenie klimatických zmien. Každoročne tak počas prvých dvoch májových týždňov „nezapadá slnko“ nad najväčšou osvetovou kampaňou propagujúcou tento nevyčerpateľný zdroj na výrobu elektrickej energie, tepla i chladu, ktorý je k dispozícii každému a zadarmo.

Hlavnou tematickou osou kampane budú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje, ZSE Energie a.s., Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a OZE, Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE, Slovenský zväz astronómov a Klub slovenských turistov vás srdečne pozývajú na jedno z mnohých podujatí. Príďte a spojte sa s tými, ktorí sú lepšie informovaní o podstate výroby energie zo slnka a o progresívnych, čoraz efektívnejších a lacnejších technológiách na výrobu tejto energie.

Mapa podujatí  www.solarnedni.sk v sekcií Návštevník.

[:]

Od kuvoze