[:sk] 

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na Kick off event projektu EcoInn Danube implementovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu teritoriálnej spolupráce. Konferencia je zameraná na tému: „Innovative ecotechnologies for a greener Europe“. Podujatie sa uskutoční 15. februára 2017, v čase 9:00 –15:30, v konferenčnej miestnosti v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v Bratislave.

POZVÁNKA, PROGRAM, REGISTRÁCIA

[:]

Od kuvoze