[:sk] 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie v hoteli Patria na Štrbskom plese. Predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií so zameraním na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch (vykurovanie, príprava teplej vody, ohrev vody bazénovej…), teda pre poľnohospodárske účely, rekreačné areály atď.

POZVÁNKU na odborný seminár si môžete stiahnuť Tu.

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky: prihláška na konferenciu  a jej zaslaním e-mailom: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu:
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, najneskôr do 11.5.2016.

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU, Katedra TZB
Radlinského 11
810 05  Bratislava
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:
Viera Slabejová
SSTP, Koceľova 15
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk[:]

Od kuvoze