[:sk]

Výstava Racioenergia, Incheba, Bratislava

O možnostiach, ako získať odbornú a aj finančnú pomoc pri opatreniach zameraných na znižovanie spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov sa bude hovoriť na seminári „O podpore efektívneho využívania energie aktuálne“, ktorý sa uskutoční  v prvý deň veľtrhu Racioenergia v stredu 6. apríla 2016 v Bratislave. Samostatné prednášky budú venované využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti a národnému projektu SIEA Zelená domácnostiam.

Viac.

 [:]

Od kuvoze