[:sk]Ako sme informovali tu tak 20. až 22. 9. prebehol už 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“. KUVOZE sa podieľalo na jeho organizácii. Pod našim patronátom a organizáciou prebehla sekcia OZE a aktívne sme pomáhali pri sprievodnej ukážke ekolkogickej mobility.

TOP 2017 za spolupráce KUVOZE

Viac o priebehu konferencie si môžte prečítať v médiach, napr. tu: Zaujímavosti z priebehu konferencie TOP 2017 a Ochrana prostredia a automobilizmus – spojené témy na TOP 2017.

Prezident KUVOZE p. Pavel Gombík pozval všetkých na sprievodnú akciu – ukážka súčasnej dostupnej alternatívnej ekologickej mobility.

Tu by som aj chcel poďakovať za pomoc pri organizovaní TeslaClub Slovensko, p. Bartkovi a samotnému KUVOZE, ktorí zabezpečili vozidlá.

Tesla Model S a X

Za TeslaClub Slovensko sa podarilo predstaviť Tesla Model S (p. Medek a Kurek) a najvýkonejšiu verziu Tesla Model X. Tú priviezol Jiří Vlk, a to je určite expert na dlhé jazdy elektromobilom – zúčastnil sa expedície za 80 dní okolo sveta na EV. To je ukážka, že ak je chuť, tak EV sú reálna alternatíva.

Mestský elektromobil v porovnaní s „dospelými“ autami

P. Bartko prispel zaujímavou alternatívou mestskej elektromobility. O jeho vozidlách už sme písali tu: Najdostupnejšie elektroauta na Slovensku

Obhliadka pred jazdou

KUVOZE zabezpečilo dva hybridy: jeden z najstarších a „klasických“ Toyota Prius a plug-in hybrid Mitsubishi Outlander.

Ceny TOP 2017

Boli odovzdané: Environmentálna technológia, Progresívna idea (cenu odovzdal zástupca ministra ŽP SR) a Študentská práca (cenu odovzdal za KUVOZE náš prezident). Zástupca MŽP odovzdal veľmi cenné osvedčenie o registrácii v jednom z dobrovoľných nástrojov ochrany ŽP – EMAS.[:]

Od kuvoze