[:sk]20. až 22. 9. sa bude konať 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“ – TOP-conference.sk/sk. EnergiaWeb.sk je mediálny partner tejto konferencie. Organizátorom konferencie je Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. KUVOZE je garantom sekcie OZE.

 Zameranie konferencie

Hlavná téma

Automobilový priemysel – dopady na životné prostredie

Odborné témy

  • Zelená ekonomika a obehové hospodárstvo východiská, problémy a perspektívy
  • Odpady z automobilového priemyslu
  • Elektromobilita a životné prostredie
  • Materiálové zhodnocovanie odpadu recyklácia, opätovné použitie, …
  • Odpady ako významný zdroj energie
  • Obnoviteľné zdroje energie

Záštitu nad konferenciou prevzali

minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer

Hostia a účastníci konferencie

Zdroj: EK

KUVOZE ako garantovi sekcie OZE sa podarilo doriešiť účasť veľmi vzácneho rečníka – podpredsedu Európskej komisie p. Maroša Šefčoviča. Vzhľadom na jeho nabitý pracovný kalendár sa pravdepodobne zúčastní ďalšou novinkou konferencie – telekonferenciou.

V súčasnosti už je zaregistrovaných ďalších 15 odborných prednášok.

Sprievodná akcia elektromobility

SjF STÚ a KUVOZE spolupracujú aj s ďalšími partnermi na organizácii sprievodnej aktivity – výstavy súčasnej (aj minulej) elektromobility.

Pre členov KUVOZE pripravujeme zaujímavú možnosť sa zúčastniť. budete informovaní v krátkom čase.

Registrácia ostatných účastníkov je otvorená tu: top-conference.sk/sk/registracia[:]

Od kuvoze