[:sk]

Vyspelé štáty sveta a aj Európy sa zhodli na skutočnosti, že zhodnocovanie odpadov triedením nie je to „ružové“, čo v spracovaní odpadov môže byť. Nedisciplinovanosť producentov odpadov a nemožnosť ďalšieho spracovania vytriedených odpadov núti všetkých zainteresovaných hľadať iné riešenia tohto problému. Vo zvýšenej miere sa dnes preto začína preferovať zhodnocovanie odpadov systémom nazývaným WtE (z anglického Waste to Energy), t.j. zmena odpadov na energie. Je viacero technológií, ktoré takúto premenu umožňujú. Za najvýhodnejšie sa považuje PLAZMOVÉ SPLYŇOVANIE, ktoré neprodukuje žiadne vedľajšie odpady a je najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Celý článok 

[:]

Od kuvoze